Het bestuur

Wie hebben zitting in het bestuur van het Sectorfonds Luchtvaart?

Stichting Sectorfonds Luchtvaart heeft een paritair bestuur van sociale partners uit de luchtvaartsector. De bestuursleden van het Sectorfonds Luchtvaart zijn voorgedragen door:

 • Van werkgeverszijde:
  KLM, Royal Schiphol Group en de brancheorganisatie Air Cargo Netherlands, en
 • Van werknemerszijde:
  FNV, CNV en De Unie.

Momenteel vormen de onderstaande leden samen het bestuur van Sectorfonds Luchtvaart:

 • Kim Bruggeman, voorzitter op voordracht van KLM
 • Mario Lander, vice-voorzitter op voordracht van vakbond De Unie
 • Tom Gerritsen, penningmeester op voordracht van Royal Schiphol Group
 • Aniek Dubbelboer, bestuurslid op voordracht van Air Cargo Netherlands
 • Esmé Valk, bestuurslid op voordracht van Royal Schiphol Group
 • Gertjan Tommel, bestuurslid op voordracht van vakbond De Unie
 • Joost van Doesburg, bestuurslid op voordracht van vakbond FNV
 • Maarten van As, bestuurslid op voordracht van Air Cargo Netherlands
 • Michiel Wallaard, bestuurslid op voordracht van vakbond CNV
 • Peter Wiegel, bestuurslid op voordracht van vakbond CNV
 • Ruben Alblas, bestuurslid op voordracht van KLM
vliegtuigmotor

Organisaties vertegenwoordigd in het bestuur