Welkom op de website van het Sectorfonds Luchtvaart

Stichting Sectorfonds Luchtvaart is in 2007 voortgekomen uit het College van Belanghebbenden voor het Luchtvaartonderwijs (CvBLO).
Stichting Sectorfonds Luchtvaart heeft als doel het bevorderen van scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van huidige en toekomstige werknemers in de luchtvaartsector. Sociale partners in de luchtvaartsector vormen samen het bestuur van het Sectorfonds Luchtvaart. Van werkgeverszijde zijn KLM, Schiphol Nederland en Air Cargo Netherlands vertegenwoordigd. Van werknemerszijde zijn dat FNV, CNV en De Unie.

HET WAAROM

“Een belangrijke drijfveer voor mij is goed werkgeverschap"

Kim Bruggeman, voorzitter Sectorfonds Luchtvaart

LEES HET INTERVIEW
HET BELANG VAN DE VAKCENTRALE

DE ARBEIDSMARKT IS VOORTDUREND IN BEWEGING

Mario Lander, vice-voorzitter Sectorfonds Luchtvaart

LEES HET INTERVIEW
WIJ WETEN DE WEG

Wij helpen met uw subsidies via Sectorfonds Luchtvaart

Sectorfonds Luchtvaart kwalificeert als hoofdaanvrager voor een aantal subsidieregelingen. Die subsidie stelt het Sectorfonds Luchtvaart beschikbaar aan initiatieven in de luchtvaart op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
Werkt uw organisatie aan duurzame inzetbaarheid in de luchtvaart? Wij helpen u graag verder met uw idee of project.

Meld uw project

Subsidie mogelijkheden

Nu beschikbaar
4241888
Reeds uitgekeerd
21009598
Verwacht
6093238

Wat doen we nog meer

Allereerst zijn we er om duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werkenden te ondersteunen. Daarnaast voeren we ook periodiek arbeidsmarktonderzoek uit, om knelpunten vast te stellen, zicht te krijgen op de beste aanpak van problematiek en voor inhoudelijke onderbouwing van subsidieaanvragen van het Sectorfonds Luchtvaart bij bijvoorbeeld het Ministerie van SZW.