Skip to main content
Jeroen Stolk

Medewerkers ondersteunen van-werk naar-werk

Jeroen Stolk, secretaris Sectorfonds Luchtvaart

Het Sectorfonds Luchtvaart zet zich in voor de financiering van projecten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de luchtvaart. Onder andere via scholing. Het verkrijgen van de benodigde subsidies is voor mij een belangrijke taak. Voor projecten vanuit Luchtvaart Community Schiphol, maar ook voor projecten bij werkgevers in de luchtvaartsector.

Sinds de coronacrisis trekt het Sectorfonds Luchtvaart samen met andere sectorfondsen (ook wel O&O-fondsen) op richting de overheid, om te kijken welke financiële middelen nodig zijn voor werkgevers om voor werknemers nieuwe loopbaankansen te creëren. Dat is nodig, want in sommige sectoren zijn overschotten en in andere sectoren zijn tekorten. Krimpsectoren zijn op dit moment bijvoorbeeld de horeca- en reisbranche, catering, cultuur, sport en recreatie, luchtvaart en de touringcarsector. Groeisectoren zijn onder meer zorg en welzijn, onderwijs, post en koeriers, techniek & ICT.

Convenant van krimp- en groeisectorfondsen

Een ‘kopgroep’ van krimp- en groei-sectorfondsen heeft in november vorig jaar een convenant gesloten voor het maken van een plan waarmee mensen worden begeleid van-werk-naar-werk.

Uitgebreide analyse door Sectorfonds Luchtvaart

Op initiatief van het Sectorfonds Luchtvaart is een uitgebreide analyse gedaan waarin sectoren met elkaar zijn vergeleken en is gekeken wat nodig is om medewerkers van A naar B te laten bewegen. De sectorfondsen ondersteunen samen op die manier een veilige overstap. Overstappen naar werk in een andere sector is soms makkelijker dan gedacht. Er zijn functies die in iedere sector grotendeels hetzelfde zijn: denk aan een IT’er in de luchtvaart die IT’er in de zorg wordt. Soms is er bijscholing nodig. Denk aan een technicus bagagebandsysteem die technicus wordt bij een postsorteercentrum. Van omscholing is pas sprake bij overstap naar een heel ander beroep, maar in veel gevallen is dat niet nodig.

Passende overheidssteun voor iedere opgave

Ondanks de NOW-subsidie vanuit de overheid staan we nu voor grote reorganisaties, in ieder geval in onze sector. Sectorfonds Luchtvaart hoopt voor het begeleiden van medewerkers die onze sector nu verlaten financiële steun te verkrijgen, en ook voor medewerkers die in onze sector blijven werken. Want er komt een moment dat deze pandemie voorbij is en dan hebben we weer nieuwe instroom nodig. Sectorfonds Luchtvaart maakt zich sterk om voor iedere opgave passende overheidssteun te vinden.