Over ons

Wie zijn wij

Sectorfonds Luchtvaart is opgericht en wordt bestuurd door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), Air Cargo Netherlands (ACN), N.V. Luchthaven Schiphol, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie.

Wat doen wij

Sectorfonds Luchtvaart heeft tot doel het bevorderen van scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van huidige en toekomstige werknemers in de luchtvaartsector. Sectorfonds Luchtvaart verwezenlijkt dit ondermeer door het aanvragen van subsidie voor de bedrijfstak en door vervolgens de verkregen subsidiegelden te verdelen onder de instellingen en ondernemingen die bij het sectorfonds zijn aangesloten.

Daarnaast voert Sectorfonds Luchtvaart op initiatief van de betrokken instellingen, ondernemingen, brancheorganisaties en werknemers overleg over het aanvragen van subsidies voor de sector.

Hoe doen wij dat

Sectorfonds Luchtvaart realiseert haar doelstellingen door het aanvragen van subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en door de hieruit verkregen financiering te verdelen onder de instellingen en ondernemingen die bij de sector zijn aangesloten. Het sectorfonds vraagt ESF-subsidie aan om de scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van werknemers in de luchtvaart te bevorderen. Is uw bedrijf werkzaam in de luchtvaart of luchtvracht? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen ofwel voor opleidingen ofwel voor loonkosten van stageplaatsen en leerwerkbanen. Op deze website leest u hier meer over.


Disclaimer

 
www powerpoint org
writing your dissertation swetnam
written book reports
www write an essay for me
written essay papers
writing your dissertation
written dissertation
writing your masters thesis
written papers
written essay papers
writing your dissertation introduction
written personal statement
written essays
written paper
writing will
writing your mba dissertation
writing your literature review dissertation
writing your doctoral dissertation
written essays
writing winning thesis or dissertation a?? 3rd 12
writing your dissertation proposal
writing your college admissions essay
writing your thesis
writing your phd literature review